Instalare / Mentenanță

Asigurarea montajului sistemelor proiectate în cadrul firmei se execută cu personal calificat, avizat de poliţie, atent selecţionat şi pregătit.

Sistemul de detecţie antiefracţie asigură detecţia încercărilor de intruziune în zonele de securitate ale obiectivului şi alarmarea forţelor de intervenţie în timp util.

Sistemul de protecţie, detecţie şi alarmare la incendiu realizat de firmă este adaptat funcţionalităţilor specifice ale clădirilor şi instalaţiilor protejate.

Securitatea completă a obiectivelor nu poate fi asigurată fără o supraveghere video eficientă, care să permită, atât monitorizarea în timp real a evenimentelor şi persoanelor suspecte, cât şi înregistrarea imaginilor video, în scopul verificărilor ulterioare şi furnizării de probe în instanţă.

Sistemul de control selectează, controlează şi ordonează mişcarea persoanelor în interiorul unor arii bine definite, prin verificarea autorizaţiei de acces a fiecărei persoane care solicită accesul în zonă.

Sistemele de detecţie perimetrală ocupă un loc special, în cadrul cărora sunt integrate ultimele tehnologii din domeniu.

Service-ul sistemelor electronice de securitate constă în:

  • Verificarea stării de funcţionare a sistemelor, examinarea conexiunilor la acumulatori, controlarea funcţiilor de alarmă, defecţiunilor.
  • Curăţarea elementelor componente şi depistarea elementelor de detecţie care au suferit deteriorări, deplasări sau a căror vizibilitate a fost redusa prin amplasare de mobilier.
  • Inspectarea vizuală a instalaţiilor pentru depistarea urmelor de umezeală.
  • Testarea de bună funcţionare, testarea performanţelor conform caracteristicilor tehnice.
  • Analizarea corectitudinii utilizării sistemelor instalate de catre personalul beneficiarului.
  • Verificarea modului de transmitere la distanţă a semnalelor de alarmă.
  • Înlocuirea echipamentelor defecte cu echipamente de acelaşi tip sau compatibile.
  • Asigurarea consultanţei de specialitate pentru alocarea codurilor de utilizator şi reprogramarea anumitor particularităţi ale sistemului.

Programează o întâlnire