Oamenii noștri

Serviciile pe care le oferim sunt asigurate de personal de specialitate bine instruit.
Firma noastră consideră personalul ca una din cele mai preţioase resurse ale sale. Investiţiile în domeniul pregătirii profesionale, în perfecţionarea aptitudinilor şi îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor sunt obiective de bază pe termen lung.

Întregul personal de securitate este atent selecţionat, verificat şi testat, atât la angajare cât şi pe parcursul evoluţiei sale în cadrul firmei. În prezent avem aproape 1900 de salariaţi.

Toţi agenţii de securitate sunt atestaţi profesional. Pentru posibilii angajaţi fără atestat de profesional, se organizează cursuri de calificare în cadrul firmei noastre, iar absolvenţii primesc certificat de calificare în urma unui examen susţinut în faţa unei comisii desemnate în condiţiile legii.

De-a lungul celor peste 10 ani de experienţă pe piaţa serviciilor de securitate am câştigat o excelentă reputaţie ca angajator, oferind unele din cele mai bune condiţii de muncă şi de dezvoltare profesională, fiind în deplin acord cu cele mai exigente cerinţe ale codului de disciplină în muncă şi mai ales a legislaţiei specifice din domeniul pazei şi protecţiei, prin colaborarea cu organele abilitate ale statului.

De asemenea, întreţinem şi dezvoltăm transparent o relaţie de colaborare cu autorităţile locale şi de profil din aria teritorială a obiectivelor protejate, pentru cea mai bună reprezentare a intereselor clienţilor noştri.