Certificări

Garantam serviciile prestate si ne asumam pagubele produse, în baza politei de asigurare de raspundere civila, încheiata cu OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA., în limita a 1.000.000 EURO.

De asemenea, furnizam servicii standardizate international având implementate urmatoarele certificari:

Sistemul de management al calitatii

SR EN ISO 9001:2008

Aceasta certificare demonstreaza capabilitatea noastra de a furniza produse care îndeplinesc cerintele clientilor si cele de reglementare aplicabile, având drept scop cresterea satisfactiei clientilor.
Un sistem de management al calitatii certificat demonstreaza angajamentul nostru pentru calitatea si satisfactia clientului.

Încrederea în capacitatea de a produce „calitate” a unei organizatii este premisa pentru o relatie de durata, reciproc benefica, pentru toti clientii nostri.

Mergi sus

Sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

SR OHSAS 18001:2008

Acest certificat demonstrează o politică în domeniul sănătății şi securității în muncă adecvată organizației prin obiective, scopuri şi programe, care a asigure îmbunătățirea continuă, identificarea riscurilor şi cerințelor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă.

Sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale impune activități ale managementului care controlează sănătatea şi securitatea muncii, având ca scop principal reducerea numărului de accidente la locul de muncă şi eliminarea cauzelor acestora, urmărind totodată obţinerea recunoaşterii şi siguranţei pentru clienţi şi parteneri dar şi costuri de asigurări reduse.

Mergi sus

Sistemul de management de mediu

SR EN ISO 14001:2005

Certificarea demonstrează angajamentul nostru pentru controlul activităţilor care generează un impact benefic asupra mediului şi de confirmare cu legislaţia în vigoare. Acest sistem de management de mediu se bazează pe analiza efectului activităţii societăţii asupra mediului, pregătirea pentru situaţii de urgenţă, gestionarea deşeurilor.

De asemenea, arată efortul companiei pentru protejarea mediului în conformitate cu normele şi legislaţia în vigoare, precum şi organizarea mai bună a activităţii de protecţie a mediului în baza unei politici clare şi a unor obiective bine definite.

Mergi sus

Sistemul de management al securităţii informaţiei

SR ISO/CEI 27001:2006

Este singurul standard internaţional care defineşte condiţiile necesare existenţei unui Sistem de management al securităţii informaţiei. Standardul crează cadrul necesar pentru selecţia şi aplicarea unor măsuri de securitate adecvate şi proporţionale, în scopul de a proteja resursele informaţionale şi de a obţine încrederea colaboratorilor, în special a clienţilor.

Sistemul de management al securităţii informaţiei se bazează pe stabilirea de cerinţe şi scopuri ale securităţii informaţiei, implementarea şi administrarea sistemelor de control, asigurând obiectivele de securitate specifice organizaţtiei, oferirea partenerilor de afaceri şi altor companii cu care interacţionează, date relevante despre politicile de protecţie a informaţiei, standarde şi proceduri, protecţia datelor din punct de vedere al confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii, a instalaţiilor şi sistemelor.

Mergi sus

Sistem de management al responsabilităţii sociale

RS 8000

Acesta este primul standard cu implicaţii sociale, care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, bazându-se pe principiile convenţiei privind drepturile omului.

RS 8000 este un standard aplicabil societăţilor care sunt interesate în auditarea şi certificarea practicilor de lucru, precum şi în colaborarea cu parteneri furnizori sau clienţi, care îţi demonstrează atenţia faţă de responsabilitatea socială şi urmăreşte câstigarea încrederii partenerilor actuali şi viitori, îimbunăatăţirea imaginii companiei, scăderea gradului de fluctuaţie a personalului, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, scăderea riscurilor privind accidentele de lucru, un nivel de remuneraţie care corespunde muncii depuse.

Mergi sus

Sistem de management privind serviciile de pază a obiectivelor și patrulare. Cod de bună practică

BS 7499:2013

Standardul oferă recomandări pentru management, personal și funcționarea unei organizații care furnizează servicii de securitate – pază obiective și patrulare, constituindu-se ca un cod de bună practică.

BS 7499 explică referințele normative, precum și termenii și condițiile referitoare la serviciile de securitate oferite de organizație.

Scopul implementării, certificării și menținerii sistemului de management este acela de a oferi servicii într-o manieră profesionistă și la cel mai înalt nivel calitativ tuturor clienților noștri, astfel încât să se asigure încrederea și convingerea acestora, precum și a părților interesate, cu privire la faptul că toate cerințele legale aplicabile sunt abordate și monitorizate în mod corespunzător.

Acest sistem se aplică tuturor aspectelor legate de funcționarea organizaţiei noastre, de la contactul inițial cu clienții, încheierea contractelor și continuă prin furnizarea cu succes a serviciilor de pază şi patrulare, în care sunt implicaţi toți salariații organizației.

Mergi sus