Formare profesională

INTERGUARD GROUP S.R.L. organizează cursuri de calificare pentru agenţi de securitate şi dispecer centru alarmă cu acordarea certificatelor de calificare, respectiv absolvire cu valabilitate naţională, pentru a se asigura parametrii şi competenţele profesionale cerute de o activitate de profil eficientă.

Cursul de calificare durează cel puţin 90 zile, iar până în prezent am şcolarizat în baza noastră de şcolarizare, pentru nevoile proprii precum şi ale altor societăţi, peste 2500 de agenţi de securitate.

Vrem să creştem continu eficienţa procesului de formare şi pregătire profesională a personalului propriu atestat, prin programe de pregatire anuale şi prin cursurile de calificare, organizate de către societatea noastră pentru cei nou angajaţi.

Programează o întâlnire